Jen UČIT SE německy nestačí...

 

Pojďte s námi PRAVIDELNĚ a SYSTEMATICKY procvičovat,
bude Vás to bavit!

Víte, co je nejdůležitější při studiu cizího jazyka?
Slovní zásoba?
Znalost gramatiky?
Znalost frází a slovních obratů, které jsou pro studovaný jazyk typické?
Možnost konverzace v tomto jazyce?
Samá voda! Je to PROCVIČOVÁNÍ!

Pouze SYSTEMATICKÝM a PRAVIDELNÝM procvičováním si své znalosti zafixujete, prohloubíte a získáte jistotu, kterou budete potřebovat při komunikaci v cizím jazyce.

Odborné znalosti
Exluzivní produkty
Dlouholetá praxe
1000+ klientů
Online podpora

Přes 25let ve světě němčiny

Samy jsme podobné služby na trhu postrádaly, a proto jsme se rozhodly Vám je dát pod jednou střechou a na jednom místě: 

Spojuje nás společná vize

 • PODPOROVAT v systematickém a pravidelném zlepšování znalostí německého jazyka a tím zlepšit možnosti uplatnění na trhu práce
 • MOTIVOVAT ke studiu německého jazyka a dosažení dobrých studijních výsledků
 • ZVYŠOVAT povědomí o německém jazyce, vzbudit zájem se jej učit a naučit se pravidelně, systematicky a efektivně učit

Co o Klubu Germanika říká jeho autorka Monika Náplavová ?

Ze své dlouholeté praxe lektorky německého jazyka vím, že většina mých klientů vítá možnost pravidelně procvičovat a opakovat probrané učivo. Na svých kurzech němčiny, proto dávám z každé hodiny domácí úkol. A to ať už probíráme nové učivo nebo jej procvičujeme, či opakujeme to, co jsme se doposud naučili. Většinou se jedná o "překladové větičky" z českého do německého jazyka. A nemyslete si, že se jedná o 5 krátkých vět a basta! ;-) Mí klienti Vám určitě rádi potvrdí, že 15 vět je naprosté minimum. :)
Některé skupiny dokonce požadují „nášup“ a odchází i s 30 – 40 větami. A nemají vůbec žádný problém je za týden přeložit. Právě naopak. Pokud se občas (velmi zřídka) stane, že některé skupině domácí úkol nezadám, všichni si na další hodině stěžují, že se "... na to přes týden ani nepodívali".

Co z toho plyne? Mí klienti (a troufám si říct, že nejen oni ;-)) nad sebou potřebují ten pomyslný bič a někoho, kdo je bude do učení honit. Sice si trochu poreptají, kolik toho zase vyfasovali, ale to je jen pro forma ;-). Na jejich tvářích vidím, že jsou spokojení. Valná většina z nich mi to i říká a vyžadují další a další „procvičovadla“ a „opáčka“, aby se donutili se doma učit.

Bohužel se ale mnozí z nich stále ještě nenaučili jednu velmi podstatnou věc, a to: ROZDĚLIT si domácí úkol tak, aby procvičovali každý den. Většina z nich si úkol dělá večer či noc před kurzem, ti otrlejší dokonce přes den v práci. Což samozřejmě nikdy nemůže přinést ten stejný efekt jako u těch, kteří si úkol rozdělí a procvičují pravidelně.

Je dokázáno, a já to mám sama na sobě a na svých klientech praxí ověřeno, že efektivnější metoda studia cizího jazyka je PRAVIDELNÉ PROCVIČOVÁNÍ v kratších intervalech. Já tuto metodu interně nazývám "Metoda 7 x 20". V podstatě jde o to, že pokud se budete učit každý den 20 minut a budete studiu věnovat opravdu celou svou pozornost, naučíte se 20 x víc než ti, kteří se učí nárazově, nejlépe den před kurzem a dokáží u toho sedět třeba 5 hodin v kuse. 
Pozornost při učení totiž klesá už po 20 – 30 minutách. Pak se většinou přistihnete při tom, že vlastně ani nevíte, co čtete, nevnímáte slovíčka, která se snažíte dostat do hlavy nebo se motáte v překladech jako klacek pod jezem.
Takový styl studia je nejen neefektivní, ale i silně demotivující, protože: "... seděl jsem u toho včera 5 hodin a vím úplné h… ."  (však vy víte co) ;-)

Proto jsme pro vás, v rámci našeho neziskového projektu Germanika, z.s., vytvořili Klub Germanika, kde vás budeme nejen zásobovat kvalitními „procvičovadly“, ale naučíme vás se SYSTEMATICKY a hlavně PRAVIDELNĚ učit tak, abyste z toho vytěžili maximum a zapamatovali si co nejvíce informací a ty pak bez problému využili v praktickém životě.

Pro koho je KLUB určen?

 

 • pro ty, kteří SE UČÍ NĚMECKY a to ať ve škole, v kurzu, s lektorem na soukromých hodinách nebo úplně sami doma s učebnicí pro samouky nebo za asistence našeho online kurzu
 • pro ty, kteří UŽ NĚMECKY UMÍ, ale nechtějí o své znalosti přijít a potřebují tudíž pravidelné procvičování
 • pro ty, kteří nemají čas, nebo jsou prostě jen pohodlní k tomu, aby si sami sestavili svůj studijní plán a hledali na internetu nebo v učebnicích materiály a cvičení k procvičování, a raději si DOPŘEJÍ KOMFORT KLUBU
 • pro ty, kteří NEMAJÍ dostatek vůle se denně několik minut učit a procvičovat, a proto na to prostě raději „zapomenou“ a rádi uvítají každodenní mailové upozornění, že je čas se věnovat němčině
 • PRO ZAČÁTEČNÍKY (Úroveň 1): Začátečník, už něco slyšel o • časování sloves v přítomném čase (silných, slabých, pomocných) • skloňování podstatných jmen po členu určitém a neurčitém v jednotném a množném čísle • skloňování přivlastňovacích zájmen. Postupně se bude učit způsobová slovesa, předložky se 3. pádem, 3. a 4. pádem, 4. pádem, skloňování osobních zájmen, zápory, které si v našem Klubu Germanika může pořádně procvičit
 • PRO MÍRNĚ AŽ STŘEDNĚ POKROČILÉ (Úroveň 2): Mírně až středně pokročilý, který zvládl výše uvedené okruhy uvedené pro Úroveň 1 a pokračuje ve studiu němčiny těmito tématy: • rozkazovací způsob • používání zvratného zájmena „sich“, • používání některých vazeb sloves s předložkami • používání sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami • skloňování přídavných jmen po členu určitém a členu neurčitém • skloňování řadových číslovek • souvětí souřadné • souvětí podřadné • A PŘEDEVŠÍM: správný slovosled ve větách vedlejších. Všechna tato témata má možnost si v Úrovni 2 dokonale procvičit
 • PRO POKROČILÉ (Úroveň 3): Středně pokročilý až pokročilý, který, kromě výše uvedené gramatiky pro úrovně 1 a 2, ovládá slovosled ve vedlejších větách, umí tvořit dlouhá souvětí a potřebuje procvičit: • oba minulé časy pravidelných, nepravidelných, pomocných i způsobových sloves (préteritum a perfektum) • stupňování přídavných jmen a příslovcí • používání složitějších vazeb sloves, podstatných a přídavných jmen s předložkami • tvoření a používání zájmenná příslovce • používání vedlejších vět vztažných atd.

Co vás čeká v KLUBU?

 • PŘEKLADOVÉ VĚTIČKY, které se nám na živých kurzech němčiny tak osvědčily
 • UPOZORNĚNÍ NA ČASTÉ CHYBY, které děláme vlivem češtiny a na které je nutné si dávat pozor a správně rozlišovat, které synonymum je pro kterou situaci vhodné použít
 • Procvičíme si i tradiční a netradiční PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY, které se mohou od českého jazyka velmi odlišovat anebo být dokonce v jednom nebo druhém jazyce bez předložky
 • Rozšíříme si SLOVNÍ ZÁSOBU o užitečné německé fráze a slovní spojení, které Vám usnadní každodenní komunikaci v německém jazyce a pomohou Vám přesně pochopit, o čem je vlastně řeč
 • Budeme se věnovat SYNONYMŮM NĚMECKÝCH SLOVÍČEK a naučíme se tak mluvit zajímavěji a květnatěji a nepoužívat stále ta stejná slova
 • Procvičíme si i  ANTONYMA (protiklady) a IDIOMY (ustálené fráze, jejichž význam nelze odvodit z přesného a doslovného překladu)
 • Spousta KVÍZŮ, HÁDANEK a jiných zajímavých témat, která budou pomocníkem při pravidelném, nejlépe každodenním, studiu němčiny
 • KLÍČE a KOMENTÁŘE lektorky ke všem cvičením a úkolům každý den, takže si lehce ZKONTROLUJETE SPRÁVNOST svého řešení
 • DENNÍ PŘIPOMENUTÍ emailem aneb pomyslný bič nad svým studiem
 • PŘÍSTUP K MATERIÁLŮM po celou dobu členství
 • SPECIÁLNÍ SLEVOVÉ KUPÓNY na naše další produkty a online kurzy
 • a v neposlední řadě naši PODPORU a PORADENSTVÍ v uzavřené Facebook skupině

...zároveň také příležitost si, po uplynutí zkušební doby, své členství zachovat a prodloužit za nejlepších podmínek na trhu! 

Jak KLUB funguje aneb jak to celé probíhá?

 

 • vše probíhá online a v čase, který Vám vyhovuje
 • k materiálům se můžete kdykoliv, během členství, vracet
 • po přihlášení do Klubu a zaplacení 30denního příspěvku, Vám na email pošleme přístupové údaje
 • každý den Vám zpřístupníme další cvičení a materiály
 • klíče a řešení máte každý den hned k dispozici pro Vaši kontrolu
 • každý den Vás emailem upozorníme, že je čas se věnovat učení/procvičování
 • týden před vypršením členství Vás o této skutečnosti informujeme emailem a zašleme zálohovou fakturu na dalších 30 dnů. Po její úhradě Vám zpřístupníme další materiály. Pokud již nebudete chtít pokračovat v členství, nikdo se na Vás nebude ani zlobit, ani Vás držet násilím. Členství je čistě dobrovolné a lze jej kdykoliv ukončit. Stačí nám Vaše rozhodnutí napsat emailem na kancelar@germanika.org a my už žádnou další fakturu nevystavíme
 • členský příspěvek na dalších 30 dnů je stanoven na 299Kč při "měsíční" platbě, při platbě ročního členství je 249Kč/30 dnů
 • při roční platbě se automaticky stáváte VIP členy a získáváte speciální VIP členskou sekci s ještě více materiály, bonusy a slevami

Náhled členské sekce
aneb nekupujte zajíce v pytli a pojďte si nás vyzkoušet!

Jen UČIT SE německy nestačí...

 

Pojďte s námi PRAVIDELNĚ a SYSTEMATICKY procvičovat,
bude Vás to bavit!

Před odesláním přihlášky si, prosím, přečtěte naše stanovy spolkuzásady ochrany osobních údajů.